Daniel Kawczyński wziął udział w konferencji Europa Karpat oraz XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy

Daniel Kawczyński wział udział w spotkaniu Europa Karpat 2014 jako jedyny polityk spoza regionu Europy Centralnej i Wschodniej. Poseł Kawczyński miał okazję przedstawić możliwości i potencjał współpracy pomiędzy Zjednoczonym Królestwem, a krajami regionu karpackiego. Daniel Kawczyński wymienił się doświadczeniami z polskimi politykami i dyplomatami, w tym Witoldem Waszyczykowskim, Mariuszem Szczerskim, Piotrem Naimskim, a także licznymi przedstawicielami parlamentów Węgier, Słowacji, Czech, Słowenii i Rumunii.

Poseł Kawczyński był także panelistą podczas debaty “Poland – Science and Innovation – Strategies for Growth” wraz z Andrzejem Klesykiem, prezesem PZU, Dariuszem Marcem, wiceprzewodniczącym zarządu ds. Strategii PGE, Janem Szmidtem, rektorem Politechniki Warszawskiejoraz Wolfgangiem Burtscherem, wiceprzewodniczącym DG Research z Komisji Europejskiej. Panel moderowany był przez Marka Ratajczaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s