Daniel Kawczynski MP: Honouring our Polish allies of World War Two, and reinforcing our modern ties

Daniel Kawczynski MP: Honouring our Polish allies of World War Two, and reinforcing our modern ties

After successful talks with Her Majesty’s Government, I am pleased to report that the Ministry of Defence is today organising a reception to acknowledge and celebrate the contribution made by Polish armed forces towards the British war effort during the Second World War. Whether in open skies during the Battle of Britain; in the Libyan Desert; [...]

Daniel Kawczyński wziął udział w konferencji Europa Karpat oraz XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy

Daniel Kawczyński wziął udział w konferencji Europa Karpat oraz XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy

Daniel Kawczyński wział udział w spotkaniu Europa Karpat 2014 jako jedyny polityk spoza regionu Europy Centralnej i Wschodniej. Poseł Kawczyński miał okazję przedstawić możliwości i potencjał współpracy pomiędzy Zjednoczonym Królestwem, a krajami regionu karpackiego. Daniel Kawczyński wymienił się doświadczeniami z polskimi politykami i dyplomatami, w tym Witoldem Waszyczykowskim, Mariuszem Szczerskim, Piotrem Naimskim, a także licznymi przedstawicielami [...]