Pierwsza w historii debata w Westminster Hall o wkładzie Polaków w społeczeństwo i gospodarkę Wielkiej Brytanii

Pierwsza w historii debata w Westminster Hall o wkładzie Polaków w społeczeństwo i gospodarkę Wielkiej Brytanii

Poseł Daniel Kawczyński zorganizował pierwszą w historii debatę w Westminster Hall mającą na celu aktywne promowanie pozytywnego wizerunku Polaków mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii. W odpowiedzi na zaproszenie Daniela Kawczyńskiego w prestiżowej debacie uczestniczyło 21 członków brytyjskiego parlamentu, czołowe postaci polskich stowarzyszeń polonijnych oraz Ambasador Rzeczpospolitej Polski w Londynie Pan Witold Sobków. Przypomnienie wkładu Polaków [...]