Daniel Kawczynski meets Home Secretary Amber Rudd to protect EU citizens rights

W toku negocjacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, Premier Theresa May w listopadzie 2016 wyszła z propozycją do Szefa Rady Europy Donalda Tuska i Kanclerz Merkel, aby prawa Brytyjczyków w UE oraz prawa Europejczyków w Zjednoczonym Królestwie były zagwarantowane i nie były częścią negocjacji. Przewodniczący Donald Tusk wraz z Angelą Merkel odmówili jednak Premier May wcześniejszych gwarancji.

Daniel Kawczyński spotkał się z Minister Spraw Wewnętrznych 7 lutego 2017 w celu upewnienia się, że status Polaków i innych Europejczyków po Brexicie będzie zagwarantowany. Minister Rudd po spotkaniu z Posłem Kawczyńskim i innymi posłami konserwatywnymi, dla których kwestia obywateli UE jest priorytetowa, wystosowała ważny list potwierdzający, że przywileje obywateli UE nie mogą zostać im odebrane bez głosowania w Parlamencie. Oświadczyła również, że prawa Europejczyków są jednym z najważniejszych tematów dla rządu brytyjskiego i będą musiały zostać zapewnione.

List wysłany do Posła Kawczyńskiego 6 lutego:

amber-rudd-kawczynski

Tłumaczenie UKpoliticspopolsku listu w języku polskim:

Minister Spraw Wewnętrznych zapewnia gwarancje dla obywateli UE

6.02.2017

Drodzy Posłowie i Posłanki,

W sprawie: obywatele UE w Wielkiej Brytanii

Obywatele Unii Europejskiej zamieszkujący już w Wielkiej Brytanii wnoszą istotny wkład zarówno w nasz rozwój gospodarczy, jak i społeczny. Ostatnio w rozmowach ze mną kilku kolegów starało się uzyskać gwarancje zachowania ich [obywateli UE] statusu po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię.

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że obywatele UE nie powinni być traktowani inaczej niż z pełnym szacunkiem i uznaniem dla ich wkładu nie tylko w rozwój gospodarki, ale także w funkcjonowanie usług publicznych, takich jak NHS. Bez nich bylibyśmy biedniejsi, a nasze służby publiczne – słabsze. Dlatego też zagwarantowanie ich statusu, jak też statusu Brytyjczyków w UE, będzie naszym priorytetem zaraz po uruchomieniu artykułu 50 i rozpoczęciu negocjacji.

Wiem, że część kolegów i koleżanek jest zaniepokojonych tym jak długo potrwa rozwiązanie tej kwestii, ale rząd utrzymuje swoje zobowiązanie do priorytetowego przyznania gwarancji obywatelom UE w UK i UK w UE po uruchomieniu artykułu 50. Spowolnienie [w rozwiązywaniu tej kwestii] wynika nie tyle z zasady, co z uwarunkowań czasowych, ponieważ kilka państw UE nalega, żeby przed notyfikacją nie prowadzić negocjacji i dlatego nic nie można ustalić przed uruchomieniem artykułu 50.

Chciałabym także zapewnić kolegów, że parlament będzie miał szansę debatowania nad tą kwestią i głosowania w tej sprawie w przyszłości. Wielka ustawa uchylająca (Great Repeal Bill) nie zmieni naszego systemu imigracyjnego. Zmiany wprowadzimy poprzez odrębną ustawę imigracyjną i następujące po niej ustawodawstwo wtórne, dlatego bez zgody parlamentu sytuacja obywateli UE się nie zmieni, bez względu na to czy już mieszkają w UK czy dopiero przenoszą się z UE.

Zawsze wyraźnie mówiłam, że po wystąpieniu z UE będziemy mieć taki system migracyjny, który wspiera naszą gospodarkę i chroni nasze usługi publiczne i z tego powinno wynikać zabezpieczenie prawa przebywających już tutaj obywateli UE, jak też stworzenie nowego systemu imigracyjnego dla osób przyjeżdżających po wystąpieniu z UE.

Ale nie chodzi tylko o zagwarantowanie brytyjskim firmom i sektorowi publicznemu dostępu do poszukiwanych przez nich pracowników; rozstrzygnięcie tej kwestii jak szybko to będzie możliwe i zapewnienie pewności, której potrzebują, aby nadal wnosić wkład w rozwój tego kraju, jesteśmy także winni obywatelom UE.

Mam nadzieję, że te informacje okażą się użyteczne i oczywiście chętnie spotkam się z kolegami i koleżankami, którzy mają dalsze wątpliwości.

Z wyrazami szacunku

Rt Hon Amber Rudd MP

Minister Spraw Wewnętrznych

Poseł Daniel Kawczyński po zapewnieniach Minister Rudd i Premier May głosował wraz z posłami Partii Konserwatywnej przeciwko poprawkom lewicowej Partii Pracy, która miała na celu wymuszenie jednoznacznych deklaracji utrudniających negocjacje Rządowi Zjednoczonego Królestwa. Poseł Kawczyński na swoim twitterze opublikował oświadczenie w języku polskim i angielskim informujące o działalności w obronie praw Polaków i Europejczyków:

Jako brytyjski poseł urodzony w Polsce, popieram prawa Polaków w UK, tak samo jak popieram prawa Brytyjczyków w UE. Nie wolno nam zapomnieć ani o jednych, ani o drugich. Poprawki opozycji miały osłabić naszą pozycję, ponieważ żadne państwo przed negocjacjami nie składa jednostronnych obietnic. Po mojej rozmowie z Amber Rudd, Minister Spraw Wewnętrznych, jestem przekonany, że podczas negocjacji zapewnimy prawa żyjącym i pracującym tu Europejczykom. Wierzę w strategię Pani Premier dotyczącą Brexitu i jestem pewien, że prawa obywateli UE są absolutnym priorytetem naszego rządu. Jako Wielka Brytania musimy negocjować wspólnie, przywileje działają na zasadzie wzajemności, a nie jednostronnie.

Daniel Kawczynski MP, 09.02.2017

As a British MP who was born in Poland, I support the rights of Poles in the UK, just as I support the rights of Brits in the EU. We cannot forget about the first or the latter. The opposition’s amendments were supposed to weaken our position, as no country makes unilateral promises before any negotiations. After my talk with Amber Rudd, the Home Secretary, I am sure, that during the negotiations we will secure the rights of Europeans who live and work in the UK. These citizens contribute hugely to the UK and the UK economy and are an undoubtedly positive influence in our society. I believe in our Prime Minister’s strategy on Brexit and I am reassured that the rights of EU citizens in the UK is a priority for our government. As the United Kingdom we must negotiate mutually; privileges are built on reciprocity.

Daniel Kawczynski MP, 09.02.2017

Sources: https://www.twitter.com/KawczynskiMP/status/829692582900932610
Ukpoliticspopolsku, 10 lutego