Kawczyński promuje budowę stałych baz NATO we wschodniej Polsce

30 stycznia 2017 w House of Commons odbyły się pytania do Ministra Obrony Michaela Fallona MP oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Mike Penninga MP.

Daniel Kawczyński MP zadał pytanie Ministrom o możliwość wybudowania stałych baz NATO w celu zwiększenia współpracy militarnej pomiędzy Polską, a Wielką Brytanią, a także zwiększenia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

Link do wypowiedzi: http://parliamentlive.tv/event/index/ddcce99d-64d8-42b0-b5ea-43fa750abb1a?in=15:01:02 (15:01:30)

Źródło: https://twitter.com/KawczynskiMP/status/828656542035619840