Daniel Kawczyński krytykuje BBC za użycie terminu “Polskie Auschwitz”

Daniel Kawczyński wystosował list do przewodniczącej BBC Trust Rony Fairhead CBE, w której powołuje się na skargi Polaków dotyczących błędnego sformułowania “Polskie Auschwitz”. Zdaniem Kawczyńskiego i Polaków, odbiorcy BBC mogli zostać wprowadzeni w mylne przeświadczenie, że Auschwitz było zakładane przez Polaków, a nie niemieckich nazistów. Daniel Kawczyński w swoim liście przypomina, że Polacy byli jednymi z ofiar nazistowskiej zbrodniczej machiny. Poseł prosi także, aby pracownicy BBC byli na przyszłość uczuleni na używanie terminów świadczących o wadliwych kodach pamięci.