Daniel Kawczyński potępia antypolskie ataki w Wielkiej Brytanii

Oświadczenie Daniela Kawczyńskiego, 27.06.2016:

Z niedowierzaniem przyjąłem informację o wielu ksenofobicznych aktach wymierzonych przeciw Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii. Jako przewodniczący Grupy Parlamentarnej do spraw Polski chcę stanowczo podkreślić, że żadne z wydarzeń podobnych do tych z Hammersmith w Londynie, czy z Huntingdon w Cambridgeshire nie powinno, i jestem pewien, że nie będzie tolerowane zarówno przez polityków, jak i przez społeczeństwo angielskie.

Każde zdarzenie mające znamiona ksenofobiczne zasługuje bowiem na potępienie. Ze swojej strony chciałbym zapewnić wszystkich Polaków mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii o moim wsparciu. Owe wydarzenia są tylko aktem wandali i mam nadzieję, że nie wpłyną zarówno na stosunki pomiędzy Polską, a brytyjską społecznością, jak i na stosunki pomiędzy oboma krajami. Pozostaję w stałym kontakcie z Ambasadą RP w Londynie jak i z lokalną policją, która prowadzi śledztwa dotyczące ostanich zdarzeń.

Chciałbym również zapewnić obywateli innych krajów europejskich w Wielkiej Brytanii, że ich wkład do brytyjskiej gospodarki jest znaczący i jest bardzo doceniany. To czego jestem pewien, to że w Parlamencie jest wiele waszych przyjaciół, którzy zawsze staną w waszej obronie.

 

I am deeply shocked by the recent xenophobic acts directed against the Poles living in the United Kingdom. As a Chairman of All-Party Parliamentary Group on Poland, I want to strongly emphasise, that none of occurrences similar to those in Hammersmith, London or Huntington, Cambridgeshire, should not, and I am sure that will not be tolerated by both the politicians and the whole British society.

Each act that has xenophobic signs deserves the condemnation. From my side I would like to assure all Polish people living in the United Kingdom of my support. Above-mentioned occurrences are only the vandals’ acts and I hope that they will not influence the relations between Polish and British communities, as well as official relations between those countries. I stay with the constant contact with Polish Embassy to the UK in London as well as with local police offices which are investigating those two mostly reported cases. I want to make sure that the perpetrators of these attacks will be brought to justice.

I would like to assure members of various European communities in the UK that their contribution to the British economy is vital, as well as it is greatly valued and appreciated. They have many friends amongst the Members of Parliament, representing all political parties, who will stand up and defend them.

Daniel Kawczynski

Oświadczenie zostało pobrane z Polish Express.